สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศไต้หวัน 

   ที่น่าสนใจของประเทศไต้หวัน  เป็นที่รู้กันนะคะว่าไต้หวันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายแล้วก็มีหลายคนที่อยากรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในไต้หวัน

ดังนั้นเราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไต้หวันกันค่ะ

    ชื่นชมความงดงามอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไต้หวันและสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ตั้งไว้ให้ได้ด้วยตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศ. 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 

ซึ่งเป็นอาคารที่ทำด้วยหินอ่อนสีขาวทั้ง 4 ด้านที่หลังคาทรงแปดเหลี่ยมเป็นกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้มแบบสถาปัตยกรรมจีน    

     ไทหลู๋เก๋อ  หรือ อุทยานหินอ่อนแห่งไต้หวันอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ที่นี่มีทั้งหุบเขาและเทือกเขาที่ขึ้นสลับกันมากมายหลายลูก นับได้ว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำเป็นเวลานานนับล้านปี หุบเขาทาโรโกะเต็มไปด้วยไป

หินอ่อนที่มีอายุมากกว่า 200 ล้านปี จุดเด่นของอุทยานแห่งนี้นั้นก็คือ ภายในอุทยาน นั้นจะประกอบไปด้วยภูเขาหินแกรนิตที่สวยงามจำนวนมาก  gclub  และซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานที่งดงามไม่แตกต่างกับการ Canyon ของประเทศอเมริกาเป็นทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลก  ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน   

    ชื่นชมมรดกโลกที่วัดต้าหลงตงเป่าอัน  หรือที่ชาว ไต้หวันมักจะนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดเป่าอัน  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1844 มีอายุมากกว่า 200 ปี

วัดแห่งนี้เป็นวัด พุทธแบบจีนเก่าแก่ ซึ่งนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากที่สุดของเมืองไทเปซื้อบ้านได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมเพื่อสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคโดยคนที่นี่ส่วนมากนิยมว่าขอเลื่อนการมีบุตรด้วยค่ะ 

    ชายฝั่งทะเลสีเขียวของไต้หวันเหลาเหมย  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะมีสีเขียวสวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดมาจากแนวปะการังที่มีต้นกำเนิดมาจากหินลาวาที่ถูกคลื่นกัดเซาะ ซึ่งหินเหล่านี้ถูกอากาศและน้ำกัดเซาะมาเป็นเวลานาน จนมีรูปร่างแปลกตา

โดยทุกปีในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมแนวปะการังจะถูกปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำเยอะเป็นพิเศษจนเป็นสีเขียวไปทั่วบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของไต้หวันเลยค่ะ 

   ที่สุดแห่งของหลังคาพิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กงอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลกเป็นที่รวบรวมเอาสมบัติอันล้ำค่าจากพระราชวังกู้กงทั้งหมดเอาไว้ที่นี่โดยมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนหรือมากกว่าเจ็ดแสน ชิ้นรวมถึงจะมีคนกล่าวว่าเปลือกของกูกงอยู่ปักกิ่ง แต่หัวใจอยู่ที่ไต้หวัน

Posted by adminone