การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Lifestyle Travel 

        ในขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการรวบรวมแนวความคิดจาก 45 สำนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย  เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคนไทยโดยเน้นการท่องเที่ยวแบบการเว้นระยะห่างกันในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส ซึ่งการระดมข้อมูลในครั้งนี้เพื่อที่ต้องการจะสร้างโครงการไลฟ์สไตล์ Travel @5 ภาค 

        เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพร้อมกับถ่ายภาพเซลฟี่ไปด้วยดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีแนวความคิดขึ้นมาว่า  การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่นั้นจะทำเป็นโครงการ the best Selfie  in Thailand ซึ่งหากใครเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะมีการมอบเงินรางวัลด้วย  สำหรับโครงการนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความคาดหวังว่าจะสามารถจุดกระแสการชื่นชอบการท่องเที่ยวให้กับมาได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

        สำหรับเป้าหมายที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความคาดหวังเกี่ยวกับโครงการที่กำลังมีการหาข้อมูลอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศ  และในขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกำลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มาจากปัญหาการระบาดของไวรัสโควิคอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือบริษัทนำเที่ยวรวมถึงกลุ่มสายการบินต่างๆ 

         สำหรับโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ทางการท่องเที่ยวแห่งการให้เป็นนั้นเพื่อหวังว่าหากโครงการประสบผลสำเร็จก็จะทำให้ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์จากโครงการที่เกิดจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็จะกลับมาดีขึ้นซึ่งข้อมูลที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะสามารถทราบเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวได้นั้น

        เพราะต้องให้นักท่องเที่ยวนั้นถ่ายรูปที่ตนเองไปเที่ยวมาเพื่อจะได้เช็คไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรแต่ละคนมีความชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบไหนเพราะบางคนอาจจะเที่ยวโดยการขับรถชมวิวไปถ่ายรูปตามสวนดอกไม้ต่างๆหรือบางคนอาจจะชอบไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติหรือบนภูเขาเพราะต้องการไปตั้งแคมป์หรือบางคนอาจจะมีการไปเที่ยวทะเลเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาประกอบใช้ในการพิจารณาที่จะหา Lifestyle Travel  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหลังจากที่เราสามารถคุมการระบาดของไวรัสโควิดได้นั่นเอง 

           สำหรับโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ในขณะนี้เชื่อว่าถ้าได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการเที่ยวของคนไทยในปริมาณที่มากพอจะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในรูปแบบความเป็นไปของการท่องเที่ยวในอนาคตของประเทศไทยว่าควรจะมีการเปิดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของประชาชนในการไปเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆรวมถึงตามสถานที่ต่างๆได้ซึ่งเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัสโควิดในอนาคตก็จะไม่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

Posted by adminone